Prosper Capital Dom Maklerski S.A. rozpoczął Publiczną Ofertę Obligacji Serii AH Mediraty sp. z o.o.

DM Prosper Capital

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii AH spółki Mediraty sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii AH oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/mediraty-seria-ah/ oraz Emitenta: www.mediraty.pl/o-nas/relacje-inwestorskie/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 8 Dokumentu Ofertowego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Warszawa, 21.09.2021 r.

Informacja prasowa

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. rozpoczął Publiczną Ofertę Obligacji Serii AH Mediraty sp. z o.o.

We wtorek 21 września 2021 r. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. rozpoczął przyjmowanie zapisów w Ofercie Publicznej na Obligacje Serii AH spółki Mediarty sp. z o.o. specjalizującej się w udzielaniu kredytów konsumenckich na pokrycie kosztów usług medycznych. Wartość emisji wynosi 4,2 mln zł. Do objęcia jest 4 200 Obligacji Serii AH z oprocentowaniem stałym 6,4%. Zapisy przyjmowane są do 29 września 2021 roku przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

MediratyMediraty sp. z o.o. specjalizuje się w finansowaniu klientom prywatnych gabinetów i klinik stomatologicznych, medycznych, chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i in. kosztów zabiegów i leczenia. Podstawową działalność spółka prowadzi w obszarze consumer medical finance tzn. kredytów konsumenckich na pokrycie kosztów usług medycznych: stomatologicznych, ortopedycznych, okulistycznych, chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej oraz wielu innych, także weterynaryjnych.

Celem emisji Obligacji Serii AH jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Emitenta oraz pokrycie kosztów związanych z emisją Obligacji.

Wartość Oferty Publicznej Obligacji Serii AH Mediraty sp. z o.o. wynosi 4,2 mln zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie stałym 6,4%. Odsetki będą wypłacane miesięcznie. Zapisy na obligacje przyjmowane są do 29 września 2021 roku w punktach Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz za pośrednictwem platformy online PCDM. Minimalny zapis wynosi 5 tysięcy złotych.

Piotr Teleon - Prezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski– Dotychczasowe finansowanie Mediraty sp. z o.o. opierało się na przychodach pochodzących z odsetek i opłat przygotowawczych oraz finansowania dłużnego. W pierwszym półroczu 2021 r. spółka wypracowała ponad 2 mln zł zysku. Teraz poszukuje finansowania zewnętrznego. Liczymy na to, że emisja Obligacji Mediraty pozwoli spółce istotnie zwiększyć skalę działalności – komentuje Piotr Teleon, Prezes Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Więcej informacji o spółce oraz szczegółowe informacje związane z emisją dostępne są na stronie internetowej Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – https://www.pcdm.pl/emisja/mediraty-seria-ah/.

Mediraty

Po więcej informacji związanych z aktualnie prowadzonymi emisjami zapraszamy do kontaktu z:
Klaudia Szyszka
Specjalista ds. marketingu

tel.: 22 201 11 30
kom.: 573 444 084
e-mail:

Informacje o Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Jesteśmy Firmą Inwestycyjną umożliwiającą naszym Klientom i Partnerom pozyskiwanie oraz inwestowanie kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczamy rozwiązania dostępne na rynku kapitałowym m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI).

Przeprowadzamy emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz świadczymy szereg usług poemisyjnych.

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współpracujemy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw z branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.pcdm.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj