RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

finansowanie społecznościoweRada Europejska (RE) przyjęła dziś nowe rozporządzenie, umożliwiające platformom finansowania społecznościowego oferowanie usług transgranicznych w całej Unii, poinformowała Rada. Dotyczyć mają kampanii, nieprzekraczających 5 mln euro w ciągu 12 miesięcy.

Nowe regulacje ujednolicają zasady prowadzenia działalności w państwie własnym i w innych państwach UE. Mają także zwiększyć pewność prawa dzięki wspólnym zasadom ochrony inwestorów. Stanowią część projektu unii rynków kapitałowych, która ma ułatwić dostęp do nowych źródeł finansowania.

„Nowe przepisy będą dotyczyć kampanii finansowania społecznościowego nieprzekraczających 5 mln euro w okresie 12 miesięcy. Operacje na większą skalę regulować będzie dyrektywa o rynkach instrumentów finansowych (MiFID) i rozporządzenie o prospekcie emisyjnym” – podała Rada w komunikacie.

Zaznaczyła, że finansowanie społecznościowe oparte na nagrodach i darowiznach zostało wyłączone z zakresu nowych przepisów (w ocenie Rady nie stanowi bowiem usług finansowych).

Przyjęte przez Radę przepisy określają wspólne wymogi nadzoru ostrożnościowego, informowania i przejrzystości oraz przewidują szczególne regulacje dla inwestorów niedoświadczonych.

„Przepisy dla unijnych przedsiębiorstw zajmujących się finansowaniem społecznościowym będą zróżnicowane zależnie od tego, czy udzielają one finansowania w formie pożyczki czy inwestycji (w akcje i obligacje emitowane przez firmę zbierającą fundusze)” – podała Rada.

Mają też zostać wprowadzone wspólne przepisy dla właściwych organów krajowych dotyczące zezwoleń i nadzoru. Zwiększeniu ma ulec rola Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), który ma ułatwiać koordynację i współpracę poprzez wiążący mechanizm rozstrzygania sporów i opracowywanie norm technicznych.

Finansowanie społecznościowe to nowa alternatywna forma finansowania, która bezpośrednio łączy, najczęściej poprzez internet, osoby mogące przekazać, pożyczyć lub zainwestować pieniądze z osobami potrzebującymi środków na konkretny projekt. W przypadku start-upów i innych małych i średnich przedsiębiorstw korzystanie z pożyczek bankowych jest często kosztowne lub trudne z uwagi na brak historii kredytowej lub zabezpieczeń rzeczowych. Finansowanie społecznościowe może stanowić użyteczne zastępcze źródło finansowania, zwłaszcza na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa, podano w komunikacie.

Teraz rozporządzenie trafi do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli zostanie przyjęte i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, wejdzie w życie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj